BIP -ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

BIP -ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY


ZASADY PRZYJĘCIA
Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie

+ zaświadczenie lekarskie od lekarza psychiatry lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych

+ zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego

  • o stanie zdrowia

  • o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS

  • informacja o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (o ile jest w posiadaniu)

 

 ↓


Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania

+ rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony w tej sprawie

 

 

Starosta Powiatu (Dyrektor PCPR z up. Starosty) wydaje skierowanie do ŚDS w drodze decyzji administracyjnej

 Osobie skierowanej po raz pierwszy decyzja jest przyznawana maksymalnie na 3 miesiące.

Termin przyjęcia do ŚDS ustala Kierownik w porozumieniu z osobą kierowaną i jej opiekunem.


Udostępniający: Tomasz Cetner Czas udostępnienia: 2013-11-15 11:12:42
Wytwarzający: Tomasz Cetner Czas wytworzenia: 2013-11-15 11:12:09

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013  CMS   Odwiedzin: 200616

www.pat-komp.pl